Програма за Сабота

00.50

        БЛОК  РЕКЛАМИ   

01.00

        ИГРАН  ФИЛМ

                      ПРАТЕНИК

ПРЕМИЕРА

 

02.30

        МУЗИКА  +  БЛОК  РЕКЛАМИ  

 

 

 

03.00

        КТВ   ВЕСТИ

ИНФОРМАТИВНА

 

 

03.35

      ИГРАН ФИЛМ

ЕОН ФЛУКЛС

ПРЕМИЕРА

 

05.00

      БЛОК РЕКЛАМИ

05.15

      ИГРАН ФИЛМ

ЦРНИ ВДОВИЦИ

ПРЕМИЕРА

 

06.45

      БЛОК РЕКЛАМИ

 

 

 

 

     

 

 

 

07.00

     КТВ ВЕСТИ   

07.30

       МУЗИКА - СТРАНСКО

 

 

 

08.20

       БЛОК РЕКЛАМИ       

     

 

 

08.30

          АЈ ТИ ЗАМИЖИ                                              ДЕТСКА ЕМИСЈА                     РЕПРИЗА          4 ЕМИСИ

09.30

     ОГЛАСНИК БИЛБОРД

               

    

          

09.45

     ТВ КУЈНА   - КУЛИНАРСКО ШОУ    +                  

    МУЗИКА ЗАБАВНА МАК

 

   ПРЕМИЕРА

  10.10

      БЛОК РЕКЛАМИ

10.45

    МЈАУ МЈАУ        60-64  епиз.                                        ЦРТАН ФИЛМ                  РЕПРИЗА           5  ЕМИСИИ

11.40

    БЛОК РЕКЛАМИ

    

 

 

  11.50

    ОГЛАСНИК БИЛБОРД  

12.00

    ЗАСОЛНИШТЕ

СЕРИСКИ  ФИЛМ

РЕПРИЗА

24

12.50

      БЛОК  РЕКЛАМИ

13.00

     СЕДМО НЕБО

СЕРИСКИ  ФИЛМ

РЕПРИЗА

          104

13.50

     БЛОК РЕКЛАМИ

14.15

     ПАНЧЕЛИТО  +  ЦРТАН ФИЛМ

ДЕТСКА ЕМИСИЈА

 

 

14.50

  15.00

     БЛОК  РЕКЛАМИ  

     ОГЛАСНИК БИЛБОРД

15.10

    ВО СВЕТОТ НА ДЕТЕТО  2 емисии

 

РЕПРИЗА

 

 

 + ПАНЧЕЛИТО 2 емисии

 

 

 

 

 

16.30

    БЛОК РЕКЛАМИ

16.40

    ОБИЧНИ ЛУЃЕ -  ТВ ШОУ      + 

 МУЗИКА НАРОДНО  МАК

 

ПРЕМИЕРА

17.30

    БЛОК РЕКЛАМИ                                                     

17.45

     ТАЈНИ СЛУЖБИ

СЕРИЈА

   РЕПРИЗА

13

18.30

    ОГЛАСНИК БИЛБОРД

 

 

 

 

 

18.40

     ДОЛГОМЕТРАЖЕН                                     ОЛИВЕР ТВИСТ 1 ДЕЛ                ПРЕМИЕРА

19.50

    БЛОК РЕКЛАМИ

20.00

    ВЕСТИ

 

 

 

20.35

     БЛОК  РЕКЛАМИ   

20.50

     СПЛЕТКИ                                  

ХУМОРИСТИЧНА СЕРИЈА

РЕПРИЗА

20

21.40

     БЛОК  РЕКЛАМИ

21.50

     ЗАСОЛНИШТЕ

              СЕРИСКИ  ФИЛМ

ПРЕМИЕРА

25

22.15

     БЛОК  РЕКЛАМИ  

 

 

 

22.30

  23.00

     ВЕСТИ

     ОГЛАСНИК БИЛБОРД

23.10

     СЕДМО НЕБО

СЕРИСКИ  ФИЛМ

ПРЕМИЕРА

105

23.45

    БЛОК РЕКЛАМИ

00.00

    ИГРАН ФИЛМ

           ГЛАСНИЦИ

ПРЕМИЕРА

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

             

С А Б О Т А  01.06. 2013