Усвоен кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Кавадарци во четвртиот квартал лани
         Советниците во кавадаречкиот совет во рамки на 22-та редовна седница денеска го усвоија

Здружението „Тиквешки лозаро овоштари“ од Кавадарци со низа барања до министерството за земјоделство
Заедничка средба со министерот за земјоделство на која би биле присутни визбите и откупувачите на грозје пре