Се пробива крак на „Домовица“ во Кавадарци - Возарци добива детско игралиште
25-08-2023 РЕГИОН

Се работи на пробивање крак на ул. Домовица, со должина од 250 м и површина од 1400м2. Во следна фаза ќе се изврши тампонирање и поставување бетонски рабници. Проектот е со финансиска конструкција од 1 700 000 денари а изведувач на работите е фирмата Градба промет - информираат од локалната самоуправа.

 

Село Возарци добива детско игралиште
 
 
На 150 м2 откако беше бетонирано, денес се поставува гумена подлога, по што следуваат нови и репарирани детски реквизити, и секако оградување и озеленување.   Изведувач на работите е фирмата Ас Машини ДООЕЛ - информираат од локалната самоуправа.


Share

Додади коментар