Означени локациите каде се врши видео надзор во Кавадарци
04-12-2019 РЕГИОН

Општина Кавадарци денеска согласно важечката законска регулатива изврши обележување со известување за вршење на видео надзор на сите локации каде се поставени камерите во рамките на повикувачкиот центар.


Известувањето е јасно, поставено на видливо место и истакнато на начин што им овозможува на сите субјекти да се запознаат со вршење на видео надзорот.


Известувањето ги содржи следниве информации: Дека се врши видео надзор, За името односно називот на контролорот (одговорното лице) кое го врши надзорот, како и За начинот на кој може да се добијат информации за тоа каде се чуваат снимките од системот за видео надзор.


На овој начин исполнувајќи ја законската обврска, општината ги информира граѓаните и учесниците во сообраќајот за постоењето на видео надзорот на градските улици.

 

Видео надзорот го поставува исклучиво во функција на регулирање на сообраќајот, за заштита на зелени површини, за заштита на урбаната опрема, заштита на пешачки патеки, сообраќајни знаци, семафори, заштита од диви депонии и се што е пропишано во законот. Овој систем функционира во согласност со законите.Додади коментар