Програма за Среда

 

ДЕНЕС НА ПРОГРАМАТА

00.35

    БЛОК  РЕКЛАМИ

01.00

    ИГРАН  ФИЛМ

02.30

    МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

03.00

    КТВ  ВЕСТИ

03.35

    АЃУТАНТИ НА ЉУБОВТА

04.20

    ИГРАН  ФИЛМ

05.50

   ДОКУМЕНТАРКА СТАРА ДВ

06.40

    БЛОК РЕКЛАМИ

06.50

    КТВ  ВЕСТИ

07.20

    ДЕНИС                                                                         ЦРТАНА СЕРИЈА                           РЕПРИЗА           43

07.50

    БЛОК РЕКЛАМИ +  МАКЕДОНСКА НАРОДНА МУЗИКА

08.30

    ДОБРО  УТРО  ТИКВЕШИЈО

09.33

    ОГЛАСНИК  БИЛБОРД

09.45

    ДЕНИС  

10.10

    МЈАУ МЈАУ                                                               ЦРТАН ФИЛМ                              ПРЕМИЕРА           62

10.30

     АЈ ТИ ЗАМИЖИ

10.45

11.00

     МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

     ОЛАСНИК БИЛБОРД

11.10

    ИНСТРУКТОРИ                                                  СЕРИСКИ ФИЛМ                          РЕПРИЗА             9

11.46

     МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

12.00

    ПАНЧЕЛИТО                                                          ДЕТСКА                                       РЕПРИЗА

12.25

    БЛОК   РЕКЛАМИ + МЕДИЦИНА 8 КА

13.00

     АЃУТАНТИ НА ЉУБОВТА

13.50

     БЛОК  РЕКЛАМИ

14.00

    НАСЛЕДНИЧКА

14.45

     БЛОК  РЕКЛАМИ+ МУЗИКА

15.05

    ОГЛАСНИК  БИЛБОРД

15.15

    МОЈА НАСМИЛА         

15.50

    ИНТЕРМЕЦО

16.00

    МАКЕДОНИЈА НИЗ ИСТОРИЈАТА

16.25

       БЛОК   РЕКЛАМИ

16.30

       АЈ ТИ ЗАМИЖИ

16..45

       БЛОК  РЕКЛАМИ 

17.00

   ВО СВЕТОТ НА ДЕТЕТО -   МЈАУ МЈАУ                  ЦРТАНА СЕРИЈА                    РЕПРИЗА          62

17.20

       БЛОК  РЕКЛАМИ 

17.30

       ГЛАСОТ НА АМЕРИКА

17.40

       ИНСТРУКТОР                                            

18.20

     ИНТЕРМЕЦО

18.30

      ОГЛАСНИК  БИЛБОРД

18.40

     

19.10

      БЛОК  РЕКЛАМИ +ДОКУМЕНТАРНА

19.30

     МОЈА НАЈМИЛА                                                          СЕРИСКИ  ФИЛМ                  ПРЕМИЕРА         6

20.00

      КТВ  ВЕСТИ  1

20.35

 БЛОК  РЕКЛАМИ  + ЏИНГЛОВИ ЗА ЕМИСИИ  И ФИЛМОВИ + МЕДИЦИНА 8 КА      РЕП.           66

20.45

 

 

      МОЈА СВАДБА

  22.00

      ХРАНА И ВИНО                                                        КУЛИНАРСТВО

22.20

    БЛОК РЕКЛАМИ

22.30

  23.00

      КТВ  ВЕСТИ                                                                ИНФОРМАТИВНА

      ОГЛАСНИК БИЛБОРД

  23.00

    НАСЛЕДНИКА

23.30

     МУЗИКА   +  БЛОК   РЕКЛАМИ

23.50

      АЃУТАНТИ НА ЉУБОВТА                                    СЕРИСКИ ФИЛМ                  ПРЕМИЕРА           27

                                       С Р Е Д А  29.05.2013